Buitenschoolse opvang

De Benjamin BSO – OPPASPLEK, VRIJETIJDSBESTEDING en wat nog meer?!

Veel ouders maken voor hun kinderen gebruik van de BSO bij de Benjamin in Nistelrode.
Dat betekent dat hun kinderen tussen 15.15 uur en 18.00 uur( vanaf 28 augustus 2017 van 14:15 uur - 18:00 uur) bij locatie de KanZ of locatie de Beekgraaf deel uitmaken van één van de volgende groepen; de Binkies, de Bengels, de Blitsers of de Blinkers.

De kinderen worden opgevangen door onze pedagogische medewerkers.
Passen zij alleen maar op uw kind(eren)? Mogen de kinderen doen wat ze willen, dus eigen invulling geven aan hun vrije tijd? Hoe worden ze nu eigenlijk bezig gehouden?

De Benjamin heeft een pedagogisch beleidsplan met o.a. een duidelijke visie rondom “SOCIALISEREN” en ook tegemoet komen aan het individuele kind.
Deze visie wordt mee genomen in het bezig zijn met de BSO-kinderen.
Met elkaar regels, afspraken maken en nakomen, respect hebben voor elkaar, met elkaar omgaan op een positieve manier; wij besteden er allemaal aandacht aan.

Daarnaast vinden wij plezier, eigen motivatie en betrokkenheid, enthousiasme, eigen initiatieven nemen een belangrijk onderdeel van onze begeleiding.
Vandaar dat wij werken met de afwisseling in wat vrijere activiteiten en een workshopaanbod, waar kinderen elke 4 weken op in kunnen schrijven samen met hun ouders.
Het activiteitenaanbod houdt in dat er binnen een kader keuzes door de kinderen zelf gemaakt kunnen worden.
De pedagogisch medewerkers bepalen welke onderdelen aan bod komen met welke activiteiten in de vorm van deskundig begeleide workshops op allerlei gebieden. Per thema is er dus steeds een gevarieerd aanbod qua workshops.

U kunt dit zien als een mooie kennismaking voor de kinderen met allerlei technieken, materialen en opdrachten.
Denk aan; beeldende activiteiten (tekentechnieken, papiertechnieken, kleien), techniek/bouwen/constructiematerialen, expressieactiviteiten (drama, dans, muziek) en een sportaanbod vanuit het project 'Bewegen is Fun' (met begeleiding van deskundige sportdocenten)

Verder komen de tuin, de kinderboerderij, koken/bakken ook aan bod.
Kinderen kunnen op deze manier bij zichzelf ontdekken wat zij erg leuk vinden om te doen en waar ze eventueel verder in zouden willen gaan bij een muziekschool, een sportclub of een creatief centrum.

Dus behalve dat wij op uw kind passen, geven wij hen ook zinvolle, leuke basiskennis mee over diverse vormen van vrije tijdsbesteding voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
Kinderen houden van variatie en zijn nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden om zelf mee bezig te gaan.

Ook als u geen opvang nodig heeft vanwege uw werk betekent dit dus dat kinderen gewoon welkom zijn om samen in een groep op de Benjamin bezig te zijn met een gevarieerd aanbod aan activiteiten.

U kunt voor meer informatie natuurlijk altijd terecht bij de directie of het personeel van de Benjamin. Kom gerust eens informeren naar de mogelijkheden.
 

U bent van harte welkom!