Dagopvang

Bij de Benjamin zijn 2 gemengde dagopvanggroepen (verticale groepen) voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. De namen van de groepen zijn de Bikkels en de Banjers  en zijn gehuisvest op locatie de KanZ.
Bij elke groep horen een aantal vaste, deskundige  pedagogisch medewerkers, zij zorgen de hele dag voor de kinderen en bieden allerlei activiteiten aan. Hierbij maken wij gebruik van de methode Uk en Puk met diverse thema’s, die passen bij de belevingswereld van jonge kinderen.
Om uw kind goed te kunnen volgen op een deskundige, professionele manier maken wij onder andere gebruik van een kindvolgsysteem, genaamd KIJK! Hierin staan ontwikkelingslijnen die wij gebruiken bij onze observaties. Op deze manier kunnen wij kinderen verantwoord begeleiden in hun ontwikkeling, vanaf baby tot kleuter.

Vanuit het pedagogisch beleidsplan staat onze visie “SOCIALISEREN” centraal wat ook terug te zien is in het onderdeel SAMEN SPELEN. Dagelijks spelen kinderen uit de 2 groepen in gemengde, kleine groepjes (vanaf 2 jaar) met elkaar onder leiding van de pedagogisch medewerkers. (10.00-10.45 uur.) Binnen dit onderdeel vindt ontwikkelingsgericht aanbod plaats wat onder andere een belangrijk onderdeel is van een verantwoord, voorschools traject.
Bij het Samen Spelen zijn er activiteiten op gebied van beeldend (crea) bezig zijn, spelen met bouw/constructiemateriaal, omgaan met ontwikkelingsmateriaal (o.a. puzzels, lotto’s) en beweeglessen (binnen en buiten). Daarnaast is er aandacht voor taalactiviteiten, hoekenspel/drama, muziek en dans (zgn. open podium).

Door de dag heen zijn er in de eigen groep natuurlijk nog allerlei vrije speelmomenten, activiteiten, eet/drink/slaapmomenten. De pedagogisch medewerkers noteren hun observaties en die gegevens kunnen weer binnen KIJK gebruikt worden.
Als een kind 4 jaar is en naar de basisschool gaat, volgt er een warme overdracht van het kind door de pedagogisch medewerker naar de contactpersoon van de basisschool.
Hierbij wordt de KIJK registratie van het kind tevens meegenomen. Dat betekent dat men daar verder kan gaan met het volgen en begeleiden van de kinderen. Een doorgaande lijn is op deze manier gewaarborgd.

Deze vorm komt ten goede van het welbevinden van elk kind. Voor de pedagogisch medewerkers van de Benjamin is het van groot belang om kinderen passend, deskundig te begeleiden. Daar is deskundigheidsbevordering voor geeist. Zo zijn de pedagogisch medewerkers getraind om taalvaardigheden niet alleen aan te leren middels gevarieerde taalactiviteiten, maar ook via bewegen, dansen, spel en muziek. Deze manier van benaderen past goed bij de visie van de Benjamin.
Hiermee hebben wij gekozen voor een mooie, unieke manier van professioneel begeleiden van de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze vorm komt ten goede van het welbevinden van elk kind.

Voor de pedagogisch medewerkers van de Benjamin blijft het van groot belang om kinderen passend, deskundig te begeleiden. Vandaar dat wij vanaf maart 2013tot eind september 2013 met alle pedagogisch medewerkers van de dagopvang een deskundigheidsbevordering in de vorm van  VVE SCHOLING (vroeg voorschoolse educatie) hebben gevolgd. Deze scholing is gegeven door Annemieke Pecht – Expert Early Experiences, in samenwerking met Studio Swing – Breda.
Zij heeft ons extra kennis, praktijktips en mogelijkheden geboden om kinderen op gebied van taalvaardigheden nog beter en breder te kunnen begeleiden.
Daarbij gaat het niet alleen om taalvaardigheden, maar taalactiviteiten worden gekoppeld aan bewegen, dansen, spel en muziek. Deze manier van benaderen past  goed bij de visie van de Benjamin, vandaar dat wij met deze vorm van scholing aan de slag zijn gegaan.

Hiermee hebben wij  gekozen voor een mooie, unieke manier van professioneel begeleiden van de ontwikkeling van jonge kinderen. Met deze scholing zijn wij  vanaf eind september 2013  VVE gecertificeerd.
Dat betekent dat kinderopvang de Benjamin ook kinderen  mag opvangen die VVE gediagnostiseerd zijn.Wat betekent dat? Het houdt in dat kinderen met taal/spraak/ontwikkelingsachterstanden terecht kunnen bij de Benjamin en zo extra begeleid zullen worden bij een brede ontwikkeling op diverse gebieden (sociaal/emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling).
Over de Benjamin als VVE locatie zijn diverse gesprekken geweest en afspraken gemaakt met de gemeente.

Als u meer wil weten over bovenstaande informatie kunt u natuurlijk altijd terecht bij de directie van de Benjamin.
U bent van harte welkom en wij staan u graag te woord!