Tarieven Dagopvang 2018

(per 01-01-2018)

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse opvangmogelijkheden met daarbij de brutotarieven van de dagopvang van Kinderopvang De Benjamin.

Ter verduidelijking, het gaat hier over de bruto tarieven. Voor wat dit voor u netto betekent verwijzen wij u graag naar de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl
Tevens treft u in dit document ook een schema aan waarop u een globale inschatting kunt maken van de door u te ontvangen tegemoetkoming vanuit de Belastingdienst.
 
52 weken Tijden Aantal uren per dag  Uurprijs  Maandprijs bruto Aantal uur per maand  Extra opvang per uur
  08:00-18:00 10 € 7.35 € 318,507 43,33 € 7.35
  08:00-13:00 5 € 7,65 € 165,75 21,66 € 7,65
  13:00-18:00 5 € 7,65 € 165,75 21,66 € 7,65
  07:30-08:00 0,5 € 7,35 € 16,58 2,16 € 7,35
48 weken  
  08:00-18:00 10 € 7,65 € 306,00 40 € 7,65
  08:00-13:00 5 € 7,95 € 159,00 20 € 7,95
  13:00-18:00 5 € 7,95 € 159,00 20 € 7,95
  07:30-08:00 0,5 € 7,65 € 15,30 2 € 7,65
             
44 weken  
  08:00-18:00 10 € 7,75 € 284,12 36,66 € 7,75
  08:00-13:00 5 € 8,05 € 147,58 18,33 € 8,05
  13:00-18:00 5 € 8,05 € 147,58 18,33 € 8,05
  07:30-08:00 0,5 € 7,75 € 14,18 1,83 € 7,75
             
40 weken; Bij deze contractvorm gelden de 12 schoolvakantieweken van deze regio.  
  08:00-18:00 10 € 7,85 € 261,66 33,33 € 7,85
  08:00-13:00 5 € 8,15 € 135,78 16,66 € 8,15
  13:00-18:00 5 € 8,15 € 135,78 16,66 € 8,15
  07:30-08:00 0,5 € 7,85 € 13,11 1,67 € 7,85
             

 

De hierboven genoemde tijden zijn onze standaard openingstijden. 
Mocht u interesse hebben in opvang vanaf 7.00 uur of tot 18.30 is dit bespreekbaar. 
 
Tabel Belastingdienst
 
Voorbeelden netto tarieven 2017    
Op de website www.kostenkinderopvang.nl kunt u eenvoudig berekenen op welke toeslag u recht heeft.
 
Uw gezamenlijk toetsingsinkomen     1e kind   2e kind
  Uurprijs Toeslag % Netto uurprijs Toeslag % Nettto uurprijs
€ 20,000,00   € 6,95 88,10% € 0,83 93,30% € 0,47
€ 40,000,00   € 6,95 74,50% € 1,77 89,80% € 0,71
€ 60,000,00   € 6,95 59,10% € 2,84 85,50% € 1,01
€ 80,000,00   € 6,95 39,90% € 4,17 81,50% € 1,28
€ 100,000,00   € 6,95 21,70% € 5,44 77,06% € 1,59
€ 120,000,00   € 6,95 18,00% € 5,70 74,10% € 1,78
 
Wij hanteren geen sluitingsweken en zijn 52 weken per jaar geopend met uitzondering van nationale feestdagen. 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag 5 mei (1 x per 5 jaar), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag. 
Het is mogelijk dat u, wanneer een sluitingsdag op een opvangdag van u valt, deze te ruilen binnen de daarvoor geldende regels. 
 
Indien u kiest voor een contractvorm van 48, 44 of 40 weken opvang dient u dit uiterlijk 3 maanden voor de periode dat u geen  gebruik maakt van de opvang  schriftelijk door te geven. Dit gezien wij de personeelsplanning ruim van te voren maken. 
 
Ruilen
U kunt de dagen waarop u geen gebruik maakt van de kinderopvang wegens bv ziekte, een vrije dag of doordat deze op een nationale feestdag valt ruilen. Ongeacht de contractvorm waar u gebruik van maakt bieden wij u de mogelijkheid om de niet genoten dagen te  ruilen binnen een termijn van 6 weken voor de dag die u wenst te ruilen en 6 weken na de dag waarmee geruild wordt.  
Hiermee komt de totale ruilperiode uit op 3 maanden. Ruilen kunt u aanvragen via een e-mail aan administratie@debenjamin.com of via onze website www.debenjamin.com middels het ruilformulier.  
Gelieve de ruilaanvraag vooraf aan te vragen.
 
Compenseren (alleen van toepassing bij een 52 weken contract).
Indien u gebruik maakt van het 52 weken contract bieden wij u de mogelijkheid om de niet genoten opvangdagen vanwege vakantie te compenseren middels de zogenaamde compensatiebonnen. 
Deze ontvangt u wanneer u uw vakantie tenminste 3  maanden van te voren aan ons doorgeeft. Vanaf dat moment zijn de compensatiebonnen een half jaar geldig.
Gezien wij onze personeelsplanning ruim van te voren maken verstrekken wij geen compensatiebonnen voor vakanties die korter dan 3 maanden voor de geplande vakantieweek worden doorgegeven.
Voor compensatiebonnen hanteren wij de volgende regels;
1. De compensatiebonnen worden alleen uitgegeven wanneer u gebruik maakt van het 52 weken contract.
2. De compensatiebonnen worden uitgegeven voor een vakantie van tenminste 1 week (maandag t/m vrijdag).
3. De compensatiebonnen worden uitgegeven tot een maximum van 4 vakantieweken per kalenderjaar.
4. Voor algemeen erkende feestdagen worden geen compensatiebonnen uitgegeven (daar geldt de ruilregeling voor).
5. De compensatiebonnen kunnen tot maximaal een half jaar voor de 'gelijke' dagen / dagdelen worden ingezet. 
6. De compensatiebonnen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld. 
7. De compensatiebonnen kunnen niet met terugwerkende kracht ingezet worden. 
 
Voor zowel compenseren als ruilen geldt dat dit een service is! Er is voor uw kind(eren) op vaste dagen of dagdelen een groep gereserveerd. Er kunnen momenten zijn dat het beter uitkomt dat de kinderopvang op een andere dag af te nemen. 
Wij kijken altijd of er plaats is in de groep en houden daarbij rekening met de wettelijke en kwalitatieve normen.
Indien er geen mogelijkheid is in de vaste groep van uw kind kunnen we in overleg met u als ouder een plaats aanbieden in een andere groep.