VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

VVE bij Kinderopvang de Benjamin.

Waar een kleine organisatie GROOT in kan zijn!
Je bent niet alleen op de wereld!
 (Visie; Socialiseren!)

Kinderopvang de Benjamin, Maxend 6, Nistelrode is een kleinschalige kinderopvang met 2 dagopvanggroepen (0-4 jarigen) en 3 BSO groepen. (4-12 jarigen) www.debenjamin.com

De Benjamin werkt vanuit een pedagogisch beleidsplan met veel aandacht voor het onderdeel Socialiseren. (visie)
Deze visie is terug te vinden in de vele, gevarieerde  activiteiten die de kinderen aangeboden krijgen.
Wij lichten er het onderdeel VVE voor u uit om toe te lichten.

VVE betekent Voor en Vroeg schoolse Educatie voor peuters, waarbij o.a. een taal/spraakachterstand geconstateerd is en waar extra begeleiding als een nuttig en noodzakelijk iets gezien wordt.
Binnen Nistelrode kunt u als ouder voor deze extra begeleiding terecht bij 2 locaties. U maakt daarin uw eigen keuze.
Eén van de locaties is kinderopvang de Benjamin.
Hoe gaan de VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers van de Benjamin hiermee om in de dagelijkse praktijk?

 1. VVE taalactiviteiten worden breed weggezet, zodat er behalve taal/spraak ontwikkeling, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling (o.a. ontluikende geletterdheid en gecijferdheid) en de motorische ontwikkeling gevarieerd en voldoende aan bod komt.
  Hierbij leggen wij een extra accent voor alle kinderen door o.a. het inzetten van TAAL/REKENDANS, waarbij spel/bewegen, dans en muziek ingezet worden om de taalactiviteiten op zoveel mogelijke manieren te beleven. Kinderen leren sneller en beter begrippen als er een beweging aan woorden wordt gekoppeld.
  Voor VVE kinderen zijn er dan nog extra “oefenmomentjes”.
 2. Wij werken al enige jaren met de methode Uk en Puk met een tiental thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Bij de Puk-activiteiten wordt handpop Puk, als vast vriendje op elke groep ingezet.
  Hierbij leggen wij een extra accent voor alle kinderen van 2 en 3 jaar door een  aanbod via het dagelijkse SAMEN SPELEN CONCEPT.
  Per thema komen de kinderen in aanraking met de volgende ontwikkelingsgebieden; creativiteit, ontwikkelingsmaterialen, bouw/constructie, beweeglessen, taalactiviteiten, toneel/ hoekenspel, dans en muziek.
  Voor VVE kinderen zijn er dan nog extra “oefenmomentjes”.
 3. Wij maken al enige jaren gebruik van het kindvolgsysteem KIJK!. Hiermee volgen wij elk kind in haar/zijn ontwikkeling, via de ontwikkelingsleerlijnen.
  Voor ouders zijn er 2 keer per jaar de oudergesprekjes, waarin zij samen met de pedagogisch medewerker bespreken waar hun kind staat qua ontwikkeling.
  Als een kind 4 jaar wordt, volgt er een warme overdracht naar de basisschool, dat betekent dat er een gesprek is tussen de pedagogisch medewerker en groepsleerkracht van de basisschool.

Indien u meer wil weten over het verdere reilen en zeilen bij kinderopvang de Benjamin, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. (0412611942)